هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نمایشگاه توانمندی های هنرستان فنی سروش وهدایت تحصیلی2

نمایشگاه توانمندیهای هنرجویان هنرستان فنی سروش باموضوع هدایت تحصیلی با حضور سیدرضاموسوی زاده ریاست اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری اداره کل ومهندس پیمان شاپوری رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای وکارودانش اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
- -

فیلم نمایشگاه توانمندی های هنرستان فنی سروش و هدایت تحصیلی

فیلم نمایشگاه توانمندی های هنرستان فنی سروش وهدایت تحصیلی
در برنامه گفتگوی هفته شبکه 5 سیمای اصفهان
- -