هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

الکترونیک

رشته الکترونیک زیر مجموعه رشته برق می باشد. یکی از مهمترین رشته هایی است که امروزه به طور وسیعی در تمامی رشته ها نفوذ کرده و بسرعت تمامی رشته ها را وابسته ویژگی های منحصر به فرد خود نموده است. وابستگی صنایع مختلف فنی به الکترونیک و سرعت عمل و کاربرد وسیع آن از سوی دیگر باعث شده است که قرن نوزدهم را قرن الکترونیک بنامند. قرنی که با اختراع نیمه هادیها و به دنبال آن ترانزیستور تحول چشمگیری در این صنعت و تمامی زندگی بشر بوجود آورده است. امروزه کاربرد این رشته که به جرات می توان از آن به عنوان هنر نام برد بر کسی پوشیده نیست. وسایلی نظیر رادیو ، تلویزیون و هزاران دستگاه دیگر که ما از آن استفاده می کنیم ، زاییده هنر الکترونیک است. بطوریکه تسخیر فضا و اطلاع یافتن از کرات دیگر بدون دخالت الکترونیک امکان پذیر نیست.

- -

ادامه مطلب...