هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

الکتروتکنیک (برق)

برق ساختمان


امروزه با توجه به رشد روز افزون و مسائل امکاناتی که با انرژی الکتریکی کار می کند و با عنایت به این موضوع که اکثر این مسائل در منازل و مکانهای شخصی کار برد دارند ، لازم است برای اجرای سیستمهای روشنائی برق ساختمان از افراد متخصص و متعهد استفاده شود.رشته برق ساختمان از رشته هایی است که افراد متخصص برق ساختمان را آموزش داده و از این افراد برای اجرای سیستمهای روشنایی منازل استفاده می کنند. 

- -

ادامه مطلب...