هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تأسیسات

رشته ی تاسیسات  که در گذشته رشته ی اتومیکانیک نام داشت ٬ رشته ای  وسیع و گسترده است. این رشته شامل قسمت های مختلفی می شود. ازجمله برق تاسیسات ٬ تاسیسات بهداشتی ساختمان ٬ حرارت مرکزی و تهویه ی مطبوع ٬ جوشکاری ٬ لوله کشی صنعتی ٬ کار با دستگاه های پنوماتیکی و ... .
برای ورود به این رشته در مقطع هنرستان نیاز به معدل بالای ١٢ و شرایط مورد نیاز برای ورود به رشته ی فنی و حرفه ای نیاز است. هنر جویان این رشته با گذراندن دو سال تحصیلی می توانند دیپلم خود را اخذ نمایند.

- -

ادامه مطلب...