هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

ضوابط و شرایط ورود به شاخه فنی و حرفه ای

1-داشتن کارنامه قبولی پایه اول دوره متوسطه( به جز رشته موسیقی: دانش آموزان از سال اول دبیرستان وارد این رشته می شوند)

2-احراز شاخه فنی و حرفه‌ای در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی

3-در موارد خاص و در برخی از رشته ها داوطلبان بایستی در آزمون علمی و عملی آن رشته شرکت نمایند

4-رعایت شیوه‌نامه ثبت‌نام اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در همان سال‌تحصیلی

 

مقررات انضباتی هنرستان و تعهدنامه هنرجو

قابل توجه هنرجویان عزیز و والدین محترم ایشان:

تعهد نامه هنرجویان هنرستان فنی سروش به شرح زیر میباشد.

بدیهی است در زمان ثبت نام این تهعد نامه به امضاء خود هنرجو و شما والدین گرامی رسیده و لازم الاجرا میباشد.

در صورت هرگونه تخلف، مسئولیت عواقب آن برعهده هنرجو و والدین ایشان میباشد.

مقررات انظباتی عمومی (مندرج در فرم 202)

 

ادامه مطلب...