هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

صنایع چوب و مبلمان صنعت چاپ الکترونیک ماشین ابزار متالورژی مکانیک خودرو الکتروتکنیک(برق) تاسیسات مکانیکی مکاترونیک 

           

معرفی رشته ها

آموزش های فنی حرفه ای و توسعه کسب و کار

یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموزشهای فنی و حرفه ای نیز یکی از راهکارهای تربیت کنند ه نیروی انسانی متخصص است. برای این منظور، مبحث آموزش که در این مقاله نسبت به آموزش مهارت، آموزشهای فنی و حرفه ای و آموزش کسب و کار و نقاط ضعف و قوت این امور را مورد بررسی قرار می دهیم و با ارائه ی راهکارها و پیشنهادها به سمت توسعه ی اقتصادی کشور با توجه به نیازهای جامعه در کسب و کار؛ باشد که راهنمای رشد اقتصادی قرار گیرد.

از آن جا که آموزش های فنی و حرفه ای، فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آنها افزایش می دهند، لکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه نباشد.


آموزش های فنی و حرفه ای 

می توان گفت که آموزشهای فنی وحرفه ای به دلیل توام نمودن  آموزشهای نظری و عملی از توانایی زیادی در تشکیل سرمایه انسانی و  تربیت کارگردانش مدار برخوردار می باشند.  آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف  جهان ایفا می کنند. این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین کشورها می باشند، بلکه از طریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه ، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سو با توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شده آموزشهای کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزش های نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد.

به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفه ای مبذول داشته اند، به طوری که این آموزش ها . حتی به درون سیستم آموزشهای آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است  آموزش فنی و حرفه ای موجود سرمایه اختصاصی است، که به اتکای مهارت های کسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیر بازدرکنار مقاطع تحصیلی آموزشهای عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...