هنرستان فنی سروش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

تاریخچه آموزش فنی و حرفه ای در اصفهان

در سال 1318 هنرستان صنعتی اصفهان توسط آقای کاظم سیاح که به نام کلنل سیاح نامیده می‌شده و ریاست اداره پیشه و هنر و سپس اداره معارف و اوقاف و صنایع را به عهده داشته‌اند، نظارت و مدیریت طرف ایرانی آن را عهده دار بوده‌اند. این هنرستان در بدو تأسیس در رشته‌های آهنگری، مکانیکی، درودگری و نقاشی هنرجو می‌پذیرفت که درودگری آن توسط شخصی به نام لئون آقایان که نجاری را در کشور آلمان آموزش دیده بود اداره می‌شد و مسئولیت آموزش در این رشته‌ توسط آقای عیسی بهادری از طراحان و نقاشان بنام زمان اداره می‌شد. بعد از آن رشته‌های خاتم‌سازی، منبت‌کاری و قلم زنی و کاشی‌سازی و زری‌بافی اضافه شد. هنرجویان در برخی رشته‌ها پس از 6 سال آموزش فارغ‌التحصیل و دیپلم می‌گرفتند و برخی پس از 2 سال آموزش گواهینامه مهارتی می‌گرفتند. بعد از شهریور 1320، کفالت هنرستان به آقای اخلاقی واگذار گردید و هنرستان به دو قسمت هنرستان فنی و هنرستان هنرهای زیبا در ساختمان های فعلی بطور جداگانه تقسیم شد.

هنرستان صنعتی اصفهان که بعداً به هنرستان فنی ابوذر اصفهان تغییر نام داد، قبل از سال 1315 دفتری برای ثبت نام توسط آقای باقر حاج زمانی نماینده اداره کل صنعت و معادن در چهلستون دایر نمود و پس از ثبت نام هنرجویان در مکانی استیجاری بعنوان اولین هنرستان فنی آغاز به کار کرد و در همان ابتدا مرحوم صور اسرافیل حکمران وقت اصفهان زمین هنرستان را به مساحت 2400 متر مربع و از قرار هر متر مربع 12 ریال خریداری کرد و بعد از آن با همکاری دولت آلمان تجهیز شد که اولین مدیر آن شخصی به نام مایرو و بعد از آن آقای ولف و سپس آقای گفاد بود و در طی این سال ها افرادی از کشور آلمان مسئولیت آموزش فنی را به عهده داشته و یا همکاری می‌نمود.